Entreprenörskap och a-kassa

200238401-001Något som kan vara besvärligt och som många säkert inte känner till, är möjligheten till a-kassa när du driver eget företag. Här är det lite lurigt, eftersom man i regel inte blir beviljad a-kassa när man har ett registrerat företag. Tanken här är att man ska söka jobb 40 timmar per vecka och inte finansiera det egna företaget med medel från a-kassan. Det finns en viss möjlighet att få ett så kallat starta-eget-bidrag från Arbetsförmedlingen, men då får inte företaget redan vara startat. Detta bidrag kan man dock enbart få i 6 månader, så frågan är väl egentligen vad som hinner åstadkommas under den korta tiden – att starta ett företag tar ju tid, som vi skrivit tidigare.

Den som driver ett företag vid arbetslöshetens början kan dock hävda att verksamheten är en så kallad bisyssla, men med detta följer diverse olika villkor. Bäst är alltid att höra med a-kassan vad som gäller, så det inte blir några onödiga problem. Är ni två som driver bolaget kan det vara värt att överväga möjligheten att skriva över ägarskapet för bolaget till den andre.

Eftersom det tar tid för ett nystartat bolag att gå med vinst, är ett av de största problemen för nyblivna entreprenören att få den privata ekonomin att gå ihop. Här hade förstås a-kassan kunnat underlätta och om det fanns en lite mer långsiktig syn på detta så borde det förstås inses att de nystartade bolagen inom några kanske själva är arbetsgivare som betalar skatt till staten. Om nyföretagare tilläts få a-kassa, skulle man kunna tänka sig att man får detta tills dess att man kan plocka ut en lön. Skulle man fuska med detta, exempelvis genom att ta ut lön utan att meddela a-kassan, skulle man helt enkelt få betala tillbaka. Allt går att lösa om bara vilja och sunt förnuft finns.